CA

From MSA to CA: A Beginner’s Guide for Transitioning into Colloquial Arabic

Editors note: This is a guest blog post by Lina Gomaa, Arabic Instructor in the Department of World Languages and Literatures at Portland State University, about the Creative Commons-licensed textbook she wrote, From MSA to CA: A Beginner’s Guide for Transitioning into Colloquial Arabic. 

Revistas para leer...

Chicos,niektórzy z Was prosz? o wi?cej zagadnie? na ?wiczenie umiej?tno?ci czytania w naszych ankietach.Oto adresy stron internetowych, gdzie mo?ecie zamówi? prenumerat? tych dwóch magazynów, które pokazywa?am na zaj?ciach:)Saludos,WeronikaLa revista española.

Syndicate content