Cuesta, P.

Las redes sociales en educación

Autor(es): 
Fecha: 
Categorías: 
Temas bibliografía: 

Temas tratados en esta presentación:
- Medios sociales
- Utilización de redes sociales
- Alfabetización digital
- Educación 2.0
- Redes sociales educativas
- Futuro/presente


Web 2.0 e Educación

Autor(es): 
Fecha: 
Categorías: 
Número de la revista: 

Artículo en gallego.
Este traballo introduce os fundamentos da Web 2.0, presenta algunha das súas ferramentas máis útiles e as aplicacións das mesmas no ámbito educativo. Estas novas ferramentas (blogs, wikis, marcadores sociais, etc.) facilitan a colaboración, a aprendizaxe cooperativa e tamén o desenvolvemento de capacidades individuais do alumno, como a comunicación ou a iniciativa. Por todo isto, o uso da Web 2.0 está adquirindo cada vez maior relevancia no proceso de adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior.

Syndicate content